Ông Trần Văn Lâu đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu, Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ông Trần Văn Lâu, Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 21 để xem xét và thông qua Đề án liên quan đến công tác nhân sự.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thạch Thal, đến tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Chuyện theo đơn xin từ chức và chờ quyết định nghỉ hưu, đồng thời miễn nhiệm một số chức vụ Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ phiếu bầu 45/47 phiếu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Lâu cho biết, đây là trọng trách của người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, ông hứa sẽ nỗ lực để cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Phước Vĩnh, Giám đốc sở Nội vụ./.

Theo VOV