Ngày 24/4, tại Đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban ASEAN tại La Haye (ACTH), Hà Lan đã họp phiên thường kỳ tháng 4 với sự tham dự của đại sứ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp đã thông qua các hoạt động của ACTH trong 6 tháng tiếp theo năm 2018 và tiến hành chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN (ACTH) từ Đại sứ Indonesisa ông I Gusti Agung Wesaka Puja, sang Đại sứ Việt Nam bà Ngô Thị Hòa.
Đại sứ Indonesia chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN cho Đại sứ Việt Nam

Đại sứ Indonesia chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN cho Đại sứ Việt Nam

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Ngô Thị Hòa chúc mừng Đại sứ Indonesia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch trong 6 tháng qua và khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực để hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam tiếp tục đem lại kết quả thiết thực.

Cũng tại cuộc họp, các Đại sứ ASEAN chúc mừng Đại sứ Ngô Thị Hòa trong vai trò Chủ tịch Ủy ban và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ làm tốt vai trò Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới, giúp thúc đẩy đoàn kết và quan hệ hợp tác của ASEAN với nước sở tại Hà Lan, Liên minh Châu Âu và các tổ chức quốc tế đóng tại đây.

Cuộc họp đã thông qua các hoạt động của ACTH trong 6 tháng tiếp theo năm 2018. Theo đó, trong nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 6 tháng, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động chính của Ủy ban như: Chủ trì, tham vấn và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của các Đại sứ ASEAN và của Nhóm làm việc, thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, làm việc với giới học giả, cộng đồng doanh nghiệp và địa phương; thúc đẩy hợp tác của ASEAN với các tổ chức quốc tế như OPCW và với Liên minh Châu Âu trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích thiết thực.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Đại sứ quán sẽ chủ trì các hoạt động giao lưu ASEAN như Lễ Thượng cờ ASEAN, Ngày Gia đình ASEAN, Lễ hội Sứ quán, Đại hội Thể thao Sinh viên ASEAN, Giao lưu cán bộ nữ và phu nhân ASEAN… nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của các Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Hà Lan.

Ngoài ra, thông qua nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Việt Nam, Ủy ban ASEAN La Haye sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá và nâng cao hiểu biết về ASEAN đối với sở tại, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ Hà Lan, qua đó cũng góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong ACTH cũng như với các đối tác sở tại.

Theo VGP