(BĐT) - Ngày 8/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn.
Vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt là việc quán triệt đường lối các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Lê Tiên

Vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt là việc quán triệt đường lối các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Lê Tiên

Nhiều thành tựu nổi bật

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ KH&ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Bộ, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Điều này được thể hiện trên 3 kết quả là điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nội dung này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả đổi mới tư duy, cách làm của Bộ trong các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp chiến lược, cơ chế, chính sách cho Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau và người dân là trọng tâm của phát triển. Mọi chính sách đều hướng tới hạnh phúc của người dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ KH&ĐT đã tham mưu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách then chốt của phát triển với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ, tư duy phát triển có tầm nhìn dài hạn, bền vững, vượt qua những lợi ích cục bộ, vì sự phát triển chung của đất nước. Các luật tiêu biểu là: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của dịch Covid-19...

“Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ KH&ĐT đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT quan tâm và đạt kết quả quan trọng, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cải tiến lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, gương mẫu trong lãnh đạo…

Tạo sự chuyển biến các đột phá chiến lược

Phát huy vai trò của một cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước, trong nhiệm kỳ qua, cùng với cả nước, Bộ KH&ĐT đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, thành quả quan trọng nhất là đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng cao; lạm phát được kiểm soát; mô hình tăng trưởng có bước đổi mới gắn với nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu đầu tư; 3 khâu đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ KH&ĐT đã bầu ra 26 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 9 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Phương được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Duy Đông và đồng chí Mai Ngọc Bích được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ KH&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, có được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp đề ra, đạt 2 năm liên tiếp hoàn thành và vượt các mục tiêu được Quốc hội giao…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề để không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp. Theo Bộ trưởng, các nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Bộ nhiệm kỳ tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn tới với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở trình độ cao hơn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt các đột phá chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.