Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (mã FIT, sàn HOSE) đã không tiến hành được do không đủ số cổ đông tham dự Đại hội để đủ tổ chức Đại hội theo luật định. Theo đó, số cổ đông đến dự là 313 cổ đông, chỉ đạt tỷ lệ 46,99%.
Đại hội cổ đông dự kiến diễn ra sáng 9/4 đã không tiến hành được do không đủ tỷ lệ

Đại hội cổ đông dự kiến diễn ra sáng 9/4 đã không tiến hành được do không đủ tỷ lệ

Hiện tại, F.I.T cũng chưa thông tin chính thức về ngày giờ sẽ tiến hành họp Đại đồng cổ đông lần hai.

Nếu Đại hội được tiến hành, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) lên 100%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng muốn đề xuất Đại hội đồng cổ đông việc cho phép Hội đồng quản trị được quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty.

Theo phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 được Hội đồng quản trị dự kiến xin cổ đông thông quan, F.I.T đặt kế hoạch doanh thu 3.247 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 438 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 305 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu là 13,4%, cổ tức dự kiến 10%.

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông của F.I.T, Công ty dự kiến sẽ chi cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10%, trong khi mức phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm nay là 8% vốn điều lệ.

Trước đó, trong năm 2015, F.I.T đạt doanh thu 1.723 tỷ đồng, tăng trưởng 595,6% so với mức 247,7 tỷ đồng năm 2014. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 380,3 tỷ đồng, tăng 109,99% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 245,2 tỷ đồng, tăng trưởng 85,62% so với năm 2014.

Dự kiến, trong năm 2016, F.I.T sẽ tái cơ cấu công ty kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ, mở rộng dây truyền thiết bị tại công ty. Trong khi đó, với ngành dược phẩm, Công ty Dược phẩm Cửu Long dự kiến sẽ có thương hiệu mới Benovas. Công ty này sẽ đầu tư chuyên sâu vào các sản phẩm biệt dược, giá trị gia tăng cao.

Với ngành hàng tiêu dùng, thời gian tới F.I.T sẽ đầu tư các chiến lược marketing cho F.I.T Consumer, mở rộng kênh phân phối và tìm kiếm đối tác mua bán và sáp nhập (M&A).

Theo Đầu tư