Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) vừa báo cáo lên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM việc bị cơ quan thuế truy thu và phạt gần 106 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo kết luận của Tổng cục Thuế, mặc dù PV GAS đã nộp thuế theo quy định nhưng trong quá trình thực hiện, còn phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền truy thu phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng.

Số tiền này bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng 1,367 tỷ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỷ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp của công ty là hơn 23,3 tỷ đồng.

Để giải quyết sự việc trên, doanh nghiệp này cho biết, sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

Trong năm 2017, giá dầu liên tục tăng giúp PV GAS có lợi nhuận khá tốt. Hết qúy III, doanh thu đạt 47.699 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.073 tỷ, lần lượt tăng 9,4 và 45,9% so với cùng kỳ. Nhờ mức lợi nhuận tăng trưởng tốt nên cổ phiếu doanh nghiệp này tăng mạnh trong năm qua.

Theo Vnexpress