(BĐT) - Theo báo cáo kinh tế quý I/2017 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 216.700 tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, thu nội địa là 175.500 tỷ đồng, bằng 17,7% dự toán năm; thu từ dầu thô 9.000 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 32.200 tỷ đồng, bằng 17,9%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 18.900 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 17.200 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 38.300 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3/2017 ước tính đạt 229.100 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm. Chi trả nợ gốc ước tính đạt 38.400 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm. Như vậy, ngân sách đã chi khoảng 61.400 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi trong quý I.

Năm 2017, tổng thu ngân sách theo kế hoạch là 1,21 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa 990.000 tỷ đồng, dự toán thu dầu thô 38.000 tỷ đồng (với giá dầu khoảng 50 USD/thùng), dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 180.000 tỷ đồng.