Ngày 31/12 tới đây CTCP Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán NNC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 20/4/2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Như vậy với 21,92 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đá Núi Nhỏ sẽ chi khoảng 54,8 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Đáng chú ý, trước đó hơn 1 tháng, ngày 8/11/2019 Đá Núi Nhỏ vừa chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 20/11/2019. Trên thực tế, trong số 50% cổ tức vừa nhận được, có 21% cổ tức là trả cho đợt 1/2019 còn lại 29% lấy từ quỹ đầu tư phát triển trả cho cổ đông.

Như vậy vừa nhận số cổ tức tỷ lệ 50% chưa lâu, cổ đông Đá Núi Nhỏ đã được chốt danh sách để nhận tiếp cổ tức tỷ lệ 25%.

Đá Núi Nhỏ lại tiếp tục chốt quyền nhận thêm cổ tức tiền tỷ lệ 25% ảnh 1
Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đạt 267 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 104,4 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 83,5 tỷ đồng, giảm đến 45% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Tính đến hết quý 3/2019 tổng LNST chưa phân phối đạt 128,7 tỷ đồng. Ngoài ra Đá Núi Nhỏ còn có 17,6 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.
Theo Trí thức trẻ