Công ty Đá Núi Nhỏ thông báo hủy thực hiện ngày đăng ký cuối cùng (thông báo trước đó là ngày 31/12) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25%. Tổng số tiền thanh toán là 55 tỷ đồng.
Đá Núi Nhỏ hủy tạm ứng cổ tức đợt 2/2019

Theo số liệu BCTC quý III/2019 thì công ty không đủ nguồn tiền để tạm ứng cổ tức đợt này. HĐQT cho biết đến khi có bằng chứng đủ nguồn chi thì HĐQT sẽ tổ chức họp và quyết định.

Theo BCTC quý III, công ty có nguồn tiền có thể chia cổ tức tổng cộng 143 tỷ đồng, trong đó 128,8 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 17,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Vào tháng 11, Đá Núi Nhỏ vừa thanh toán 109,5 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông ứng tỷ lệ 50%. Do đó, nguồn tiền còn lại chỉ 33,5 tỷ đồng, không đủ trả thêm cổ tức tỷ lệ 25%.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng doanh nghiệp kinh doanh đá ghi nhận 382 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12,7% cùng kỳ; lãi sau thuế 83,5 tỷ đồng, giảm 45%. Nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ và giá bán cùng giảm, riêng quý III, sản lượng tiêu thụ của công ty giảm 12% và giá bán giảm 6,6% so cùng kỳ. Đồng thời, năm trước công ty phát sinh thu nhập khác từ dồn điền đổi thửa diện tích đất tại chi nhánh Bình Phước hơn 31 tỷ đồng mà kỳ này không có.

Theo NDH