(BĐT) - Công ty CP Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán: NNC) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 130,7 tỷ đồng, giảm 17% so với quý III năm ngoái. Trong khi đó chí phí giá vốn chỉ giảm gần 9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 34,3 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu giảm kéo theo chi phí nhân công bán hàng, quản lý, kể cả các chi phí tài trợ xã hội cũng giảm. Tuy nhiên quý III năm nay Đá Núi Nhỏ không được ghi nhận khoản thu khác hơn 37,7 tỷ đồng như quý III năm ngoái, dẫn đến lợi nhuận khác ghi âm 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi dương hơn 30,2 tỷ đồng.

Đá Núi Nhỏ: 9 tháng lãi trước thuế 104 tỷ đồng, đạt hơn 50%kế hoạch ảnh 1

Lợi nhuận NNC 9 tháng giảm mạnh.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn 31,15 tỷ đồng, giảm đến 71% so với quý III/2018. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm sút 71%, còn 24,9 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 267 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 104,4 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 83,5 tỷ đồng, giảm đến 45% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. 

Theo Tri Thức Trẻ