(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc mua sữa sử dụng cho năm 2019 để thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm 9.624.780 hộp sữa tươi tiệt trùng có đường 180 ml với đơn giá 6.699 đồng/hộp. Tổng giá trị dự toán của Gói thầu là 64,476 tỷ đồng. Mức giá trên là giá tối đa của hàng hóa mới 100% đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và giao nhận tại các trường học.

Nguồn kinh phí thực hiện Gói thầu từ nguồn ngân sách thành phố, đơn vị cung cấp sữa hỗ trợ và phụ huynh học sinh đóng góp.