(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2020, Sở đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 1.713 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 9.886 tỷ đồng, giảm 38% về số DN và giảm 23,1% về số vốn so với cùng kỳ 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cơ quan này đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 333 DN, đơn vị trực thuộc; có 1.199 DN, đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trong tháng 5, có 491 DN và đơn vị trực thuộc đã quay trở lại hoạt động.

Tính chung, 5 tháng đầu năm 2020, bình quân vốn đăng ký thành lập mới đạt 5,8 tỷ đồng/DN. Lũy kế đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng có 31.069 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 213.915 tỷ đồng.

Số liệu trên cho thấy, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 5 tháng 2020 vẫn chịu sự tác động và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm cũng là tình hình chung của cả nước trong thời điểm này.