(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thành phố yêu cầu, đến ngày 30/6/2019, tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm phải đạt 35% kế hoạch vốn được giao. Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 20% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư và không giao công trình mới. Đối với các quận, huyện, cắt giảm 20% tổng vốn bố trí năm 2019 cho các công trình của quận, huyện.

Đến ngày 31/10, tiến độ giải ngân phải đạt 70% kế hoạch vốn được giao. Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 40% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Đối với các quận, huyện cắt giảm 40%/tổng vốn ngân sách bố trí cả năm.

Kế hoạch vốn năm 2019 cả năm, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 90% kế hoạch vốn được giao, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 50% số công trình đã được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2019 và không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án mới. Đối với các quận, huyện, cắt giảm 50% vốn ngân sách bố trí cho các công trình do quận, huyện làm chủ đầu tư năm 2020.