(BĐT) - Theo số liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 15/3/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 776 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 6.017 tỷ đồng; giảm 17,5% về số doanh nghiệp và tăng 23,2% về số vốn so với cùng kỳ 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian này, có 1.271 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 179 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể. Lũy kế đến nay, TP. Đà Nẵng có 32.552 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 221.314 tỷ đồng.