(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, Thành phố đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho 1.084 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện trên địa bàn với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 7.560 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số DN thành lập mới giảm 1,5% nhưng tăng 25,6% về số vốn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỷ trọng vốn bình quân trên một DN trong quý I đạt 6,9 tỷ đồng. Về lĩnh vực hoạt động, số lượng DN thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 tăng cao ở các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (133,3%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (66,67%); kinh doanh bất động sản (31,25%).

Cũng trong quý I/2021, Thành phố hoàn tất thủ tục giải thể cho 216 DN, đơn vị trực thuộc và có 1.335 DN và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 32.823 DN và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 222.466 tỷ đồng.