(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp (DN) có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử là 6.416 trên tổng số 6.582 DN hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,48%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp nhận điện tử là 11.744 hồ sơ trên tổng số 11.941 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,35%. Tổng hồ sơ đã giải quyết hoàn bằng hình thức điện tử là 10.348, đạt tỷ lệ 98,05% hồ sơ. Số tiền thuế GTGT đã hoàn bằng hình thức điện tử là 68.340 tỷ đồng.

Về nộp thuế điện tử, tính đến tháng 6/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 DN trên tổng số 833.867 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 823.131 DN, đạt 98,71% tổng số DN đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.001.940 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 372.163 tỷ đồng và 19.183.580 USD.