(BĐT) - Bản tin cập nhật kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành BHXH Việt Nam vừa cho biết, tính đến hết ngày 25/10/2021, toàn Ngành đã giải quyết được hơn 13.325 tỷ đồng cho người LĐ và người SDLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đến hết ngày 25/10/2021, BHXH Việt Nam đã giải quyết được hơn 13.325 tỷ đồng cho người LĐ và người SDLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đến hết ngày 25/10/2021, BHXH Việt Nam đã giải quyết được hơn 13.325 tỷ đồng cho người LĐ và người SDLĐ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cụ thể, ngành BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị với 139.316 LĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 956,6 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Các cơ quan BHXH trên cả nước cũng đã xác nhận danh sách cho 2.100.699 LĐ của 59.547 đơn vị SDLĐ để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 1.567.280 LĐ tạm hoãn hợp đồng LĐ, nghỉ việc không lương của 54.061 đơn vị; 373.375 LĐ ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.086 đơn vị; 2.796 LĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 25 đơn vị; 69.256 LĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 910 đơn vị, được người SDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 58.464 người LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người SDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 272 đơn vị; 29.528 người LĐ được người SDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người SDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 193 đơn vị.

Cùng với đó, tính đến hết ngày 25/10/2021, toàn Ngành đã giải quyết cho 5.159.501 LĐ được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng. Trong đó, 4.776.292 LĐ đang tham gia BHTN; 383.209 LĐ đã dừng tham gia BHTN).