(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ KH&ĐT, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Giải ngân vốn FDI 10 tháng năm 2016 tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015. Ảnh: Lê Tiên

Giải ngân vốn FDI 10 tháng năm 2016 tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015. Ảnh: Lê Tiên

Cũng trong khoảng thời gian này, cả nước đã có 2.061 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015 và có 967 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,348 tỷ USD, bằng 77,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực trong những tháng đã qua của năm 2016. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982,59 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 657,66 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam 10 tháng năm 2016, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 4.668 triệu USD, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký đầu tư. Tiếp đến là Singapore với 1.269,7 triệu USD, chiếm 10,4% và Hồng Kông (Trung Quốc) với 959,7 triệu USD, chiếm 7,8%.