(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính từ đầu năm đến đến ngày 20/7/2016, cả nước đã thu hút được 1.408 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đạt hơn 8.695 triệu USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Cũng trong khoảng thời gian này, có 660 dự án được cấp phép từ trước đã đăng ký tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 4.245 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm đã đạt hơn 12.940 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Hải Phòng là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI nhất cả nước trong 7 tháng đầu năm với số vốn đăng ký đầu tư là 1.839 triệu USD, chiếm 21,2% tổng vốn đăng ký.

7 tháng đầu năm 2016 cũng ghi nhận kết quả giải ngân vốn FDI ưrong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mớ