(BĐT) - Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 9 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ghi nhận kết quả ấn tượng khi đạt mức 28,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Đã giải ngân 12,5 tỷ USD vốn FDI

Trong số này, có 14,56 tỷ USD của 1.844 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016; có 6,75 tỷ USD của 878 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 28,3%; và có 4,16 tỷ USD của 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 64%.

Cùng với đó, ước tính đến ngày 20/9/2017, các dự án FDI đã giải ngân được 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là kết quả rất tích cực, bởi cả vốn đầu tư mới, vốn tăng thêm, vốn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần và vốn giải ngân đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất, với tổng số vốn đăng ký là 12,64 tỷ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng năm 2017.