(BĐT) - Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đến thời điểm này các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 166.544 khách hàng với dư nợ 62.835 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 14.368 khách hàng với dư nợ 12.319 tỷ đồng.
Ngành ngân hàng đã và đang quyết tâm nỗ lực triển khai giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Ảnh: Internet

Ngành ngân hàng đã và đang quyết tâm nỗ lực triển khai giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Ảnh: Internet

Các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất trên dư nợ hiện hữu 948.407 tỷ đồng cho 289.204 khách hàng với số lãi dự kiến giảm là 3.530 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã có 146.571 khách hàng được cho vay mới lãi suất ưu đãi với dư nợ cho vay mới đạt 511.230 tỷ đồng.

Theo NHNN, dịch bệnh có diễn biến rất phức tạp tác động mạnh đến nền kinh tế. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã có nhiều biện pháp quyết liệt để phòng ngừa tác động của dịch bệnh đối với đời sống kinh tế - xã hội. Ngành Ngân hàng là một trong những ngành đi đầu trong việc tham mưu ban hành cũng như triển khai các giải pháp chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn. Qua đó giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới sản xuất kinh doanh của người dân, DN, cũng như tiếp tục hỗ trợ quá trình phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới.

NHNN khẳng định là toàn ngành ngân hàng đã và đang quyết tâm nỗ lực triển khai giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho toàn nền kinh tế, khách hàng vay vốn và có những kết quả bước đầu rất tích cực. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết, NHNN khẩn trương ban hành Thông tư 01 tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ kể cả khoản gốc và lãi đối với khoản vay đến hạn trả nợ.

NHNN kêu gọi các TCTD sử dụng tối đa việc tiết giảm chi phí để hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, cần chủ động cân đối nguồn vốn xem xét cho vay mới những dự án khả thi hỗ trợ phục hồi sau dịch, bởi đây là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay.