(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 10 tháng, tổng chi trả nợ của Chính phủ là 298.222 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch căn cứ Quyết định 856/QĐ-TTg. Trong đó nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 278.577 tỷ đồng (76,1% kế hoạch); nghĩa vụ trả nợ cho vay lại khoảng 19.646 tỷ đồng (69,5% kế hoạch).
Lũy kế 10 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1.097 triệu USD, tương đương khoảng 25.350 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Lũy kế 10 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1.097 triệu USD, tương đương khoảng 25.350 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Riêng trong tháng 10/2021, chi trả nợ khoảng 7.308 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 3.842 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 3.466 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD với Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Áo.

Về rút vốn, trong tháng 10 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 56,8 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1.097 triệu USD, tương đương khoảng 25.350 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch cả năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó cấp phát khoảng 798 triệu USD (18.444 tỷ đồng, 35% kế hoạch), cho vay lại khoảng 298 triệu USD (6.906 tỷ đồng, 16% kế hoạch) .

Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ có Báo cáo số 403/BC-CP ngày 12/10/2021 gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2021, dự kiến năm 2022; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 để sát với thực tế; công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy định vay hỗ trợ ngân sách tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP; báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất ký Hiệp định Tài trợ giữa nước CHXHCN Việt Nam và IDA cho Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển DPO về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam.