(BĐT) - Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, tính đến 17h00 ngày 3/11/2021, tổng số huy động đạt 8.794,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng); tổng số chi từ Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng (trong đó chi mua vắc-xin 7.125,3 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng); số dư Quỹ cuối ngày là 1.660,7 tỷ đồng; có 562.797 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.
 Đã chi 8,8 tỷ đồng hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin. Ảnh: Internet

Đã chi 8,8 tỷ đồng hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin. Ảnh: Internet

Đến nay còn 9 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kế.

Về việc công khai nguồn thu của Quỹ, hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước (KBNN). Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Về việc tiếp nhận nguồn thu của Quỹ, tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch KBNN và 7 ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.