(BĐT) - Sáng 15/6, báo cáo về tình hình tài chính ngân sách tại Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tính từ năm 2020 đến nay, ngân sách nhà nước (NSNN) đã chi 21,1 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đời sống cho người dân. Ngoài ra, ngân sách trung ương đã dành trên 14,5 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin phòng Covid-19.
Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã dành trên 14,5 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã dành trên 14,5 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Lê Tiên

Trong 5 tháng đầu năm đã gia hạn 21 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm 2,46 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí; qua đó giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả này, ông Hồ Đức Phớc cũng báo cáo rõ về một số tồn tại, hạn chế trong công tác chi NSNN. Cụ thể, công tác triển khai phân bổ ngân sách, kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương còn chậm.

Về các giải pháp cho 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu một số giải pháp điều hành, trong đó, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch. Thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ, nhưng chưa triển khai thực hiện và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.