(BĐT) - Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896) năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, năm 2018, 19/20 nghị quyết chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành đã được ban hành. Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số bộ, ngành, địa phương đã nêu cao trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn vốn để thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tập trung đầu tư đúng, không dàn trải và phải hiệu quả.