Đây là một trong những thông tin ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Tài sản của các TCTD (VAMC) chia sẻ với chúng tôi nhân dịp đầu xuân Bính Thân.
“Cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,5%“

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết năm 2015 là năm thành công ngoài mong đợi của VAMC và một trong những thành công nổi bật của ngành ngân hàng khi đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước thời gian dự kiến.

Vị lãnh đạo này chia sẻ, ngay từ đầu, VAMC đã xác định 2015 là năm then chốt trong vấn đề xử lý nợ xấu nên VAMC cùng với các TCTD đã xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu đặc biệt khoảng 80 nghìn tỷ đồng, tương đương số dư nợ gốc 100 nghìn tỷ đồng.

"Đến 31/12/2015, VAMC đã mua được 107 nghìn tỷ đồng, giá trị trái phiếu 99.180 nghìn tỷ, vượt chỉ tiêu đề ra. Lũy kế từ năm 2013 đến hết năm 2015, tổng nợ xấu VAMC đã mua là 245 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc với số trái phiếu phát hành là 207 nghìn tỷ góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3%. Theo tôi được biết, ước tính tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2015 chỉ còn hơn 2,5%", đại diện VAMC phấn khởi chia sẻ.

Năm 2015, VAMC đặt kế hoạch thu hồi nợ 10 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên đến cuối năm 2015, tổ chức này đã vượt kế hoạch hơn 70%. Cụ thể, kết quả phát mại tài sản, thu hồi nợ đạt 17.780 nghìn tỷ. Từ tháng 10/2013 đến hết 2015, tổng số nợ thu hồi, xử lý đạt 22.780 nghìn tỷ đồng, đã xử lý được hơn 9% tính trên nợ gốc, còn tính trên trái phiếu đặc biệt đạt trên 10%.

Ông Hùng đánh giá thời gian qua các TCTD đã tự khắc phục vượt qua được khó khăn thông qua những khoản nợ xấu tự xử lý; trích lập dự phòng rủi ro và bằng mọi biện pháp để thu hồi nợ.

Theo Trí thức trẻ