Theo Cục Thuế TP.HCM, trong hai tháng đầu năm 2017, đơn vị đã thực hiện kiểm tra thanh tra 2.280 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 554 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 51 tỷ đồng; giảm lỗ là 2.980 tỷ đồng.
Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện Kiểm tra tại cơ quan thuế 18.730 hồ sơ kê khai thuế, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 6,6 tỷ đồng; Kiểm tra tại trụ sở đối với 2.106 lượt doanh nghiệp, đạt 12% so với kế hoạch năm 2017. Số thuế truy thu và phạt 254 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ 1.361 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra đối với 174 hồ sơ, đạt 11,34% kế hoạch năm 2017,  số thuế truy thu và phạt là 300 tỷ đồng, giảm lỗ 1.619 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,54 tỷ đồng.

Để công tác chống thất thu đạt hiệu quả, Cục Thuế TP.HCM cho biết, hiện các Phòng Thanh tra, các Phòng Kiểm tra, các Chi cục Thuế  đang tập trung lực lượng thực hiện thanh tra, kiểm tra đảm bảo trong quý I năm 2017 phải thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 23% kế hoạch pháp lệnh năm 2017 về số lượng hồ sơ, số truy thu và phạt.

Theo Báo Hải quan