(BĐT) - Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đến tháng 11/2018, qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị này đã kiến nghị tăng thu vào ngân sách trên 323 tỷ đồng.
Cục thuế Hải Phòng dự kiến tăng thu khoảng 450 tỷ đồng từ thanh kiểm tra thuế trong năm 2018. Ảnh: Internet

Cục thuế Hải Phòng dự kiến tăng thu khoảng 450 tỷ đồng từ thanh kiểm tra thuế trong năm 2018. Ảnh: Internet

Tính đến tháng 11/2018, Cục Thuế Hải Phòng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.790 doanh nghiệp (DN), đạt 77,8% kế hoạch được giao. Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế đã kiến nghị tăng thu ngân sách trên 323 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch được giao, giảm lỗ 841,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 31 tỷ đồng; qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đơn vị đã đề nghị điều chỉnh khai bổ sung tổng số thuế là 117,7 tỷ đồng.

Với kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đối với 2.300 doanh nghiệp trong năm 2018, số tiền tăng thu ngân sách từ hoạt động này trong cả năm dự kiến đạt 450 tỷ đồng.