Mới đây trong buổi khen thưởng các doanh nghiệp có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, đại diện Cục Hải Quan TP HCM cam kết trong năm 2016 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nếu doanh nghiệp bị cán bộ hải quan nhũng nhiễu
Cục Hải quan TP.HCM cam kết bảo vệ doanh nghiệp trước nạn nhũng nhiễu
Theo FBNC