Theo kết quả thăm dò của Washington Post-ABC, nhiều cử tri cho rằng ông Trump trung thực hơn, nhưng bà Clinton hội đủ phẩm chất làm tổng thống hơn, và bà đang gia tăng cách biệt trong những ngày cuối cuộc đua.