(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã chứng khoán: CTI) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/9/2021 và ngày thanh toán dự kiến là 30/9/2021.

Như vậy, với 54,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 54,8 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 398,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,4% và giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 37,9% lên 42,1%.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 981 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 92 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, doanh nghiệp hoàn thành được 50,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.