(BĐT) - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị đóng điện vận hành công trình mạch 2 đường dây (ĐZ) 220kV Đông Hà - Huế vào ngày 21/12/2019.
Công nhân vân hành TBA 220kV Đông Hà thao tác đóng điện ĐZ 220kV Đông Hà - Huế

Công nhân vân hành TBA 220kV Đông Hà thao tác đóng điện ĐZ 220kV Đông Hà - Huế

Đây là công trình do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, PTC2 tiếp nhận quản lý vận hành, PECC3 đảm nhận công tác thiết kế, PCC4 đảm nhận thi công. Công trình mạch 2 ĐZ 220kV Đông Hà - Huế bao gồm các hạng mục: Mở rộng ngăn xuất tuyến 272 tại TBA 220kV Đông Hà (đã đóng điện vận hành ngày 15/01/2019); Mở rộng ngăn xuất tuyến 274 tại TBA 220kV Huế (đã đóng điện vận hành ngày 21/04/2019); tuyến ĐZ 220kV - 78,1km với 219 vị trí đi qua 4 huyện, 1 thi xã và 1 thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Công trình mạch 2 ĐZ 220kV Đông Hà - Huế nằm trong danh mục các dự án phát triển lưới truyền tải điện đảm bảo cung cấp điện cho miền Trung của EVN. Việc đóng điện đưa vào vận hành công trình mạch 2 ĐZ 220kV Đông Hà - Huế sẽ giúp giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cập cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220kV khu vực. Công trình hoàn thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).