• Giá nguyên nhiên vật liệu gây áp lực lên lạm phát

    05/07/2021 10:00

    (BĐT) - Đến thời điểm này, nhiều ý kiến cho rằng, việc giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2021 khoảng 4% như mục tiêu Quốc hội đề ra là khả thi. Tuy nhiên, cần chú trọng thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá các mặt hàng đầu vào của sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kiểm soát đà tăng CPI một cách bền vững.

chuyên đề

Kết nối đầu tư