• Bán lại tài sản của Công ty TNHH Nhật Đức

    15/07/2021 15:57

    (BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền trên đất, máy móc thiết bị đã qua sử dụng và cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
  • Bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Nhật Đức

    15/07/2020 08:00

    (BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau dự kiến bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền trên đất, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, cây trồng trên đất tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau vào ngày 4/8/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư