(BĐT) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa lựa chọn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là nhà thầu trúng Gói thầu số 4: Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố khu vực hữu sông Hồng với giá trúng thầu 3.635 tỷ đồng (giá gói thầu 3.692 tỷ đồng, giảm 57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,5%); thời gian thực hiện hợp đồng 1.755 ngày (từ ngày 13/3/2020 - 31/12/2024).
Trụ sở Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trụ sở Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 4 thuộc Dự án Dự toán để hình thành giá gói thầu quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do Thành phố quản lý theo phân cấp, sử dụng ngân sách TP. Hà Nội, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được công khai trúng 10 gói thầu, gói thầu  nêu trên có quy mô lớn nhất, các gói thầu còn lại đều có quy mô dưới 90 tỷ đồng.