(BĐT) - Công ty CP TEVA vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch đầu tư 2 dự án gồm: Dự án Đầu tư Khu nông trại giáo dục TEVA và Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven sông TEVA tại huyện Tư Nghĩa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND Tỉnh yêu cầu Công ty CP TEVA làm việc với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm 2 dự án nêu trên phù hợp với quy hoạch, không chồng lấn với các dự án khác cũng như lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án và đánh giá sơ bộ tác động môi trường trước khi chính thức đề xuất. Thời hạn thực hiện là trong 6 tháng.