Chỉ tiêu sản lượng khai thác của PHR năm 2019 chỉ 11.700 tấn, giảm 10,7% so với năm 2018.
Công ty mẹ PHR lãi 2018 vượt 40% kế hoạch, 2019 thanh lý 1.000 ha cao su

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cho biết so với năm 2017, giá cao su năm 2018 giảm gần 20%. Theo đó, giá bán thành phẩm cao su bình quân của công ty ở mức 32,97 triệu đồng/tấn, chỉ đạt 98,3% kế hoạch năm. Sản lượng cao su khai thác hoàn thành kế hoạch năm với 13.109 tấn; sản lượng cao su thu mua vượt 18% kế hoạch năm với 19.884 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ chỉ hoàn thành 97% kế hoạch với 31.614 tấn.

Tổng doanh thu công ty mẹ ghi nhận 1.721 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 621,6 tỷ, vượt 40% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 207,3 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty được giao chỉ tiêu sản lượng khai thác 11.700 tấn, thu mua 12.500 tấn, trồng tái canh 784,9 ha, chăm sóc 5.678,2 ha và tính toán chi phí để đạt lợi nhuận trên 3 triệu đồng/tấn. Diện tích vườn cây khai thác của công ty là 7.072 ha, trong đó có 30% vườn cây nhóm III, mật độ cây cạo thấp, sản lượng tiếp tục giảm do phải thanh lý hơn 1.000 ha và một số diện tích mới đưa vào khai thác năng suất còn thấp.

Về tình hình đầu tư, PHR đã và đang thực hiện tái cơ cấu các dự án ngoài ngành, trong năm 2018 tập trung đầu tư dự án tại Campuchia, đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Bình, trồng rừng tại Đắc Lắc. Một số dự án công ty tham gia góp vốn như CTCP khu công nghiệp Nam Tân Uyên, CTCP khu công nghiệp Tân Bình hay CTCP cao su Trường Phát đều có lợi nhuận và thực hiện chia cổ tức.

Theo NDH