(BĐT) - Năm 2020, công tác đấu thầu qua mạng tại Công ty Điện lực Thái Nguyên có rất nhiều điểm sáng. Năm 2021, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, với những ưu điểm vượt trội mà hình thức đấu thầu này mang lại, Công ty tiếp tục chú trọng đẩy mạnh triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng. Theo đó, bước đầu ghi nhận những kết quả đạt được rất tích cực.
4 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên đấu thầu qua mạng 47 gói thầu, đạt tỷ lệ 100% về số lượng và giá trị gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 35,11% đối với chào hàng cạnh tranh

4 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên đấu thầu qua mạng 47 gói thầu, đạt tỷ lệ 100% về số lượng và giá trị gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 35,11% đối với chào hàng cạnh tranh

Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong những năm qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tăng cường tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi, hạn chế tối đa chỉ định thầu.

Theo đó, năm 2020, việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng tại đơn vị đã tăng mạnh cả lượng và chất, khi các chỉ tiêu đạt được đều vượt xa so với chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; đồng thời, có nhiều gói thầu ghi nhận sự “đột phá” về mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm.

Bước sang năm 2021, theo thống kê, 4 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 47 gói thầu, thuộc các dự án đầu tư xây dựng; sửa chữa lớn; sản xuất kinh doanh, đạt 100% chỉ tiêu đấu thầu qua mạng mà EVNNPC giao.

Trong số 47 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, có 5 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, đạt tỷ lệ 100% gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 35,11%, con số này ghi nhận vượt xa so với kết quả đạt được trong năm 2020; 42 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đạt tỷ lệ 100% gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, với tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 5,2%. Không có gói thầu nào áp dụng chỉ định thầu.

Đáng chú ý, tình trạng một nhà thầu tham dự hoặc phải hủy thầu chỉ xảy ra ở một vài gói thầu. Hầu hết các gói thầu đều có sự cạnh tranh cao khi thu hút từ 3 đến 4 nhà thầu tham dự, qua đó ghi nhận tỷ lệ giảm giá sâu ở phần lớn các gói thầu.

Như vậy, bên cạnh việc hoàn thành 100% chỉ tiêu đấu thầu qua mạng được EVNNPC giao, cũng như đáp ứng lộ trình quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì số lượng lớn các nhà thầu tham gia cạnh tranh tại nhiều gói thầu với tỷ lệ giảm giá cao cũng là một trong những yếu tố cho thấy hiệu quả của việc triển khai đấu thầu qua mạng tại Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Nhìn vào kết quả thống kê các chỉ số về đấu thầu qua mạng 4 tháng đầu năm, Công ty có đủ cơ sở để khẳng định rằng, không những có thể hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu chung cả năm 2021 về đấu thầu qua mạng.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Công ty Điện lực Thái Nguyên khẳng định, vận dụng tốt hình thức đấu thầu qua mạng là góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả đấu thầu. Do đó, trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục có các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng thông qua việc chú trọng công tác đào tạo và truyền thông.