(BĐT) - Từng được các thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn rót 320 tỷ đồng để xây dựng nhà máy, đến nay, Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO liên tục thua lỗ dẫn đến mất vốn. Trong nỗ lực thu hồi vốn, ngày 7/4 tới, 2 cổ đông lớn sẽ đấu giá toàn bộ phần vốn góp vào Công ty.
Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO từng được các cổ đông góp vốn 320 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sợi cao su thiên nhiên. Ảnh: NC st

Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO từng được các cổ đông góp vốn 320 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sợi cao su thiên nhiên. Ảnh: NC st

Thua lỗ mất vốn

Được thành lập bởi Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty CP Cao su Bến Thành vào năm 2014, Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO được kỳ vọng sản xuất ra các sản phẩm sợi nhân tạo và các sản phẩm khác từ cao su đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài. Được các cổ đông góp vốn đến 320 tỷ đồng, nhưng kết quả là một nỗi thất vọng lớn.

Theo các báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn. Từ năm 2018 - 2020, Công ty liên tục thua lỗ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không thể bù đắp ngay cả chi phí giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm. Cộng thêm các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khiến Công ty chìm sâu trong thua lỗ.

Năm 2020, doanh thu của Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO đạt 124,8 tỷ đồng, lãi gộp âm 15,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 54,2 tỷ đồng. Năm 2019 và 2018, con số lỗ lần lượt là 53,4 tỷ đồng và 47,5 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, tổng lỗ lũy kế của Công ty lên tới 320,1

tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO đạt 391,2 tỷ đồng, trong đó tổng nợ phải trả lên tới 390,5 tỷ đồng. Các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 191,1 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của Công ty là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với số dư 374 tỷ đồng. Lượng tiền mặt còn khoảng 1,4 tỷ đồng.

Với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO - đã nhiều lần đặt ra nghi ngại về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Chỉ được định giá 21,4 tỷ đồng

Ngày 7/4 tới, tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), 2 cổ đông lớn là Cao su Bến Thành và Cao su Đồng Nai sẽ mang toàn bộ 16,3 triệu cổ phần ra bán đấu giá với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Nếu phiên đấu giá thành công, 2 doanh nghiệp này có thể thu về ít nhất 163 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm mà 2 cổ đông trên đưa ra cao hơn nhiều so với mức giá thẩm định mà Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam thực hiện tại thời điểm 31/12/2020 (671 đồng/cổ phần).

Doanh nghiệp thẩm định giá cho biết đã sử dụng phương pháp tài sản để định giá. Ngoài ra, các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được thực hiện đối chiếu. Đối với hạng mục “phần tài sản cố định bị loại trừ khi thẩm định dự án” có giá trị còn lại là 1,6 tỷ đồng, do Công ty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO không thể cung cấp chi tiết các tài sản của phần hạng mục này nên đơn vị không thể tiếp cận để xác định được kết cấu, hiện trạng tài sản.

Trong khi đó, giá trị sổ sách của Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO được Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam xác định ở mức 22 đồng/cổ phần.