Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) cần tìm kiếm nhà thầu có năng lực để cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu chế biến thực phẩm, thuốc thú ý và vacxin cho heo, gà và dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Thời gian dự kiến mời thầu: Theo danh mục đính kèm hoặc theo dõi mục "Đấu thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn/dau-thau.

Yêu cầu: Các nhà thầu theo dõi mục "Đấu thầu" tại trang website: www.sagrifood.com.vn để nắm bắt kịp thời thông tin.

Hình thức mời thầu: Báo giá cạnh tranh thông qua website và địa chỉ mail Công ty.

Tải danh sách gói thầu