(BĐT) - Công ty CP Công trình 6 vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 với kết quả doanh thu gần như không đổi so với năm 2018, đạt gần 96 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm 6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong quý IV/2019, Công ty đạt hơn 47 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 đạt 1,9 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ trong năm 2019 xuất phát từ năng lực Công ty còn yếu, thiếu dự án đầu tư cho ngành đường sắt. Bên cạnh đó, các công ty liên doanh liên kết làm ăn thua lỗ, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty.