(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2021 với kết quả doanh thu bán hàng đạt 373,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp bán hàng cũng tăng tương ứng, đạt 69,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 10 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ năm 2020 giúp Liksin lãi ròng 35,1 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng trưởng 65,5%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Liksin ghi nhận 705,8 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 67,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 7,6% và 37,2% so với nửa đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Liksin ở mức 1.608 tỷ đồng với dư nợ phải trả chiếm 29%, tương đương 468 tỷ đồng.