• Đầu tư hơn 924 tỷ đồng cho dự án hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

    13/05/2021 08:00

    (BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu hạng mục nội thất công trình thuộc Dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam với tổng mức đầu tư quy đổi 924,126 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng trong nước 129,626 tỷ đồng).

chuyên đề

Kết nối đầu tư