(BĐT) - Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 577/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Hoàng Ngân (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt công ty này với số tiền lên đến 110 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Được biết, từ ngày 23 - 30/3/2021, Công ty TNHH Hoàng Ngân là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã chứng khoán: VAF) mua 800.000 cổ phiếu VAF (tương ứng 8.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VAF) nhưng đến ngày 16/4/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch này.