(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa công bố kết quả sơ tuyển tại cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của cuộc thi là đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và công năng sử dụng; làm cơ sở hoàn thiện Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại khu vực Tây Hồ Tây.

Theo kết quả sơ tuyển, có 15 tổ chức tư vấn thiết kế vượt qua vòng sơ tuyển, trong đó có Công ty HEERIM Architects & Planners, Công ty TNHH AREP Việt Nam; Liên danh Nikken Sekkei Ltd - CDC; Liên danh Công ty CP INNO - Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam…