(BĐT) - Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và dự kiến dự toán NSNN năm 2021 cho người dân một cách đơn giản và dễ hiểu, Bộ Tài chính vừa công bố bản “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán NSNN năm 2021 trình Quốc hội”.

Dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Báo cáo ngân sách nêu những thông tin cơ bản về ước thực hiện NSNN năm 2020, dự toán NSNN năm 2021.

Báo cáo cũng nêu kết quả thực hiện các giải pháp tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Theo đó, đến hết tháng 10/2020, tổng số tiền gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là khoảng 76,5 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí là 22,8 nghìn tỷ đồng; số tiền chi cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 17,8 nghìn tỷ đồng.

Theo Báo cáo, năm 2020, bội chi NSNN khoảng 319,5 - 358 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99 - 5,59% GDP. Đến hết năm 2020, nợ công khoảng 56,8 - 57,4% GDP.

Dự kiến dự toán thu NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5% GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13% GDP điều chỉnh. Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2021 khoảng 1.687 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so dự toán năm 2020.

Dự kiến bội chi NSNN năm 2021 là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh. Đến hết năm 2021, dự kiến nợ công khoảng 46,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP điều chỉnh.