(BĐT) - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân...
Công an Hà Nội phân công Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã phường, thị trấn xét, duyệt, cấp giấy đi đường. Ảnh: CAND

Công an Hà Nội phân công Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã phường, thị trấn xét, duyệt, cấp giấy đi đường. Ảnh: CAND

Ngày 4/9, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị đang triển khai phần mềm duyệt cấp giấy đi đường, đồng thời hướng dẫn quận, huyện quy trình thực hiện.

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường cho 6 nhóm, gồm:

Nhóm 1: Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 2: Các nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu.

Nhóm 3: Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nhóm 4: Cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 5: Công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cần thiết khác để phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Công an TP Hà Nội phân cấp thẩm quyền cụ thể như sau:

Phòng CSGT: Duyệt, cấp giấy đi đường đối với công - nhân viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố, cấp Trung ương; cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố; cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu; phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Công an xã, phường, thị trấn: Duyệt, cấp giấy đi đường đối với công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện và thị xã và cấp xã, phường, thị trấn; Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân muốn có giấy đi đường thì cần đăng ký thông tin, cung cấp email và gửi danh sách cho cơ quan xét cấp giấy. Lực lượng quản lý sẽ kiểm tra, xác minh thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực, khai báo gian dối để xin giấy.

Ngoài ra, sau khi nhận danh sách để thẩm tra và xét duyệt, hai đơn vị xét duyệt là Phòng Cảnh sát giao thông và công an xã/phường sẽ trả lời kết quả duyệt/từ chối cấp giấy thông qua email do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích, thiết yếu, họ cần đăng ký danh sách với cơ quan chủ quản để xin cấp giấy đi đường. Đáng chú ý, những đơn vị này cần cung cấp thêm danh sách phương tiện và người điều khiển để Phòng Cảnh sát giao thông xét duyệt.

Lãnh đạo Công an Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu của phần mềm duyệt cấp giấy đi đường là thực hiện thủ tục hành chính online thông qua email và đường dây nóng; qua đó, tránh việc người dân, doanh nghiệp tụ tập ở UBND để xếp hàng xin cấp giấy, đảm bảo quy định về giãn cách xã hội.

Sau khi công an các cấp đóng dấu xác nhận, giấy được cảnh sát khu vực mang đến địa chỉ người cần cấp. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề cho cảnh sát khu vực nhưng hạn chế được việc người dân ra đường, tụ tập.

Tại hội nghị trực tuyến, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công TP. Hà Nội và các đơn vị đều thống nhất, để đạt được mục tiêu giãn cách xã hội, phải quản lý, cấp, xử lý vi phạm về giấy đi đường, người ra đường không đúng mục đích. Các đơn vị gấp rút triển khai các công việc có liên quan đến việc thông báo, cấp giấy đi đường...