(BĐT) - Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến thời điểm 31/10/2016 là 5.455,3 tỷ đồng, tăng 1.023 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015; tăng 812,1 tỷ đồng so với thời điểm tháng 9/2016.

Trong đó, nhóm nợ có khả năng thu là 1462,8 tỷ đồng; nhóm nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn, giảm là 187 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm nợ khó thu hồi lên tới 3.805,5 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã thu hồi và xử lý được 357 tỷ đồng nợ thuế quá hạn. Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tổng nợ trên, có khoảng 1.010 tỷ đồng là nợ thuế xe ô tô dưới 9 chỗ do kiểm tra sau thông quan.