(BĐT) - HĐQT CTCP Vật tư – Xăng dầu (Comeco, mã CK: COM) vừa thông qua quyết định tạm ứng cổ tức đợt 3/2017 với tỷ lệ 20%, tức 2.000 đồng/cổ phiếu.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức là ngày 19/1/2018 và thời gian thanh toán dự kiến là đầu tháng 2/2018.

Trước đó, Comeco đã chia cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 20% vào ngày 28/12/2017 và chi trả đợt 1/2017 hồi tháng 9/2017. Như vậy, trong năm 2017, Comeco đã thực hiện 3 đợt chia cổ tức với tổng mức tỷ lệ 50%, vượt xa so với kế hoạch tỷ lệ 15% mà ĐHCĐ thương niên trước đó đã thông qua.

Với 14,12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Comeco đã chi tương ứng 70,6 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho năm 2017.

Kết thúc 9 tháng 2017, Comeco ghi nhận mức doanh thu đạt 2.831 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 80,89% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế của Comeco đạt 75 tỷ đồng trong 9 tháng 2017, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước và vượt tới 50% kế hoạch cả năm (50 tỷ đồng).