(BĐT) - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (COMA) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu gần 92 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế âm 5,2 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm 6,6 tỷ đồng).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Tổng công ty đạt doanh thu thuần hơn 230,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 8,3 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III/2020, nợ phải trả của Công ty đã lên tới 1.022 tỷ đồng, vượt cả tổng tài sản (gần 968 tỷ đồng). Lỗ lũy kế của Tổng công ty đã lên tới 321,5 tỷ đồng và ăn mòn vốn chủ sở hữu.