(BĐT) - Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) vừa được công bố, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 154,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 0,77 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2019, COMA báo lỗ 2 tỷ đồng, kết thúc quý I/2020, COMA ghi nhận 85,1 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế âm 1,1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối quý I/2020, tổng số lỗ lũy kế của COMA là 242,7 tỷ đồng. Nợ phải trả hiện chiếm 97,6% tổng tài sản của Công ty, ở mức 1.023 tỷ đồng.

COMA được cổ phần hóa vào tháng 7/2016, nhưng hiện Bộ Xây dựng vẫn nắm giữ hơn 98% vốn của tổng công ty này.